Räkna ut ditt BMI
Your BMI:

BMI värde

Nedan kan du se de spannen för olika BMI värden. Räkna ut ditt BMI ovan och därefter kan du se hur du ligger till.

BMI under 18,5 – Undervikt

Ett BMI under 18,5 tyder på att du har undervikt och borde gå upp några kilon. Måttlig undervikt har sällan allvarliga hälsorisker men ligger ditt BMI mycket under 18 bör du söka hjälp för att öka i vikt. Långvarig och påtaglig undervikt kan medföra allvarliga hälsorisker. Har du enbart en aning undervikt kan det vara skäl att öka vikten en aning för att bli piggare och orka mer.

BMI 18,5 till 24,9 – Normalvikt

Ett BMI mellan 18,5 och 24,9 tyder på att du har en helt normal vikt. Kom ihåg att även mäta ditt midjemått för att få ett helt korrekt resultat om vad som anses vara normal vikt. Bukfetma kan förekomma även om BMI-testet tyder på normalvikt. Om även midjemåttet ger bra resultat så är det bara för dig att fortsätta med din nuvarande hälsosamma och sunda livsstil för att bi behålla din optimala vikt. Grattis!

BMI 25 till 29,9 – Övervikt

Ett BMI mellan 25 och 29,9 tyder på att du lider av övervikt. En måttlig övervikt med ett BMI mellan 25 och 27 innebär en ökad risk för ohälsa. Med regelbunden motion och nyttig kost kan du enkelt eliminera dessa hälsorisker. Om ditt BMI ligger på 27 och uppåt ökar hälsoriskerna betydligt och kan medföra hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Om du mår dåligt av din övervikt och känner dig sjuk av detta, är det en god grund för dig att söka professionell hjälp, att gå ner i vikt samt få en ordentlig hälsokontroll. Kom ihåg att detta inte gäller om din kropp består av vältränade muskler samt om du har ett midjemått som inte tyder på bukfetma. Detta resultat gäller vanligtvis inte heller för barn, ungdomar under 18 år samt för äldre.

BMI 30 och uppåt – Fetma

Ett BMI på 30 eller mer tyder på att du lider av fetma och bör gå ner i vikt för att undvika allvarliga hälsorisker som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och ledsjukdomar med flera. Känner du dig sjuk och orklös på grund av fetma är det skäl att kontakta professionell hjälp med viktminskning samt hälsokontroller. Kom ihåg att detta inte gäller om din kropp består av vältränade muskler samt om du har ett midjemått som inte tyder på bukfetma. Detta resultat gäller vanligtvis inte heller för barn, ungdomar under 18 år samt för äldre.

BMI Räknare

Ibland kan det vara bra att inte enbart stirra dissertation editing sig blind på siffrorna som vågen visar. För att få en bättre indikation om hur din vikt ligger till och hur bra din kropp mår, kan du göra ett BMI-test. Body Mass Index är ett sätt att mäta förhållandet mellan vikt goastwriter och längd och ger därför ett mer verklighetstroget resultat, än att ställa sig på vågen.

Övervikt är en rejäl hälsorisk och bör tas på allvar eftersom övervikt och fetma kan leda till allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar. Bukfetma klassas till den allvarligaste formen av övervikt och därför är det viktigt att man även kompletterar BMI-testet med att mäta midjemåttet. Vad som klassas som ett normalt midjemått skiljer sig mellan män och kvinnor. Läs gärna mer om hur du mäter ditt midjemått och vad som anses vara ett normalt midjemått här.

Det är bra att vara medveten om att i vissa fall kan BMI-testet vara missvisande. Denna regel gäller i allmänhet för personer som är kroppsbyggare, barn upp till 18 år samt äldre. En kroppsbyggare med låg fettprocent och vältränade muskler kan ha ett BMI på över 30 även om personen är så långt borta från fetma som man kommer. Detta beror på att muskler väger mycket mer än fett. Då man gör ett BMI-test är det alltså viktigt att ta både muskelmassa samt midjemått i beaktande för att få ett mer korrekt resultat. Som tidigare nämndes passar inte heller BMI-test för barn och ungdomar under 18 år.

Man har dock tagit fram ett BMI-test som lämpar sig även för barn och ungdomar. BMI- testet för barn utgår från samma princip som för de vuxnas BMI-test, där man mäter förhållandet mellan längd och vikt. IsoBMI- testet som är specifikt framtaget för barn, har dock en komponent som skiljer sig från BMI-testet för vuxna och det är att viktklassificeringen skiljer sig tydligt och gränserna för övervikt, respektive fetma, är olika för alla åldrar mellan 2 och 18 år. På denna sida kan du enkelt kolla upp ditt barns eller ungdoms IsoBMI genom att göra IsoBMI-testet här samt få information om hur det ligger till med ditt barns vikt.

Hur räknar man då ut sitt BMI? Ta först reda på din vikt i kilo och multiplicera sedan din längd i meter med din längd i meter, slutligen dividerar du vikten med den summan. Låter allt detta krångligt? Vi har gjort det enkelt för dig och lagt upp en BMI-räknare där du enbart skriver in din läng och vikt och sedan får du resultatet genast, enkelt och snabbt. Du kommer även att få en beskrivning över hur just ditt resultat för BMI-testet ser ut och vad siffran i ditt BMI-test indikerar.

Fick du ett resultat på BMI-testet som visar övervikt eller fetma? Då kanske det kan vara bra av hälsoskäl att försöka gå ner i vikt. Vi har här på sidan listat ner några tips om hur du enkelt går ner i vikt på ett bra och hälsosamt sätt. Lycka till!