BMI Barn

Är du orolig för att ditt barn har övervikt? Du kan enkelt göra ett BMI-test för barn för att ta reda på om ditt barn har övervikt eller lider av fetma. BMI-testet fungerar på samma sätt som för vuxna dvs. man mäter förhållandet mellan vikt och längd. Det som skiljer sig från det vuxnas BMI-test och det så kallade IsoBMI-testet för barn är att resultatet är anpassat för såväl ålder dissertation editing services som kön samt att siffrorna skiljer sig från de vuxnas med vad som klassas som övervikt och fetma.

Övervikt hos barn blir allt vanligare på grund allt mer stillasittande och kost som innehåller en stor mängd kolhydrater. Övervikt hos barn kan också bero på den ärftliga faktorn men kan åtgärdas enkelt om man upptäcker och åtgärdar problemet i tid. Fetma hos barn kan ge ökad risk för diabetes i tidig ålder samt risken för att även lida av fetma i vuxen ålder blir mer sannolik. Därför är det mycket viktigt att förebygga övervikt och fetma hos barn redan i tidig ålder. Små barn har ofta en naturligt hög fettprocent som sedan avtar efter något år.

Därför rekommenderas inte att göra något BMI-test på barn som är under 3 år. Barn med fetma kan tidigast få behandling vid fyra års ålder samt viktminskningsprogram för överviktiga barn kan påbörjas vid 6 års ålder. Bra förebyggande åtgärder är hälsosam kost ghostwiter samt mycket motion för barnet.


BMI tabell för barn

Ålder Pojkar Flickor Pojkar Flickor
2 18,41 18,02 20,09 19,81
2,5 18,13 17,76 19,80 19,55
3 17,89 17,56 19,57 19,36
3,5 17,69 17,40 19,39 19,23
4 17,55 17,28 19,29 19,15
4,5 17,47 17,19 19,26 19,12
5 17,42 17,15 19,30 19,17
5,5 17,45 17,20 19,47 19,34
6 17,55 17,34 19,78 19,65
6,5 17,71 17,53 20,23 20,08
7 17,92 17,75 20,63 20,51
7,5 18,16 18,03 21,09 21,01
8 18,44 18,35 21,60 21,57
8,5 18,76 18,69 22,17 22,18
9 19,10 19,07 22,77 22,81
9,5 19,46 19,45 23,39 23,46
10 19,84 19,86 24,00 24,11
10,5 20,20 20,29 24,57 24,77
11 20,55 20,74 25,10 25,42
11,5 20,89 21,20 25,58 26,05
12 21,22 21,68 26,02 26,67
12,5 21,56 22,14 26,43 27,24
13 21,91 22,58 26,84 27,76
13,5 22,27 22,98 27,25 28,20
14 22,62 23,34 27,63 28,57
14,5 22,96 23,66 27,98 28,87
15 23,29 23,94 28,30 29,11
15,5 23,60 24,17 28,60 29,29
16 23,90 24,37 28,88 29,43
16,5 24,19 24,54 29,14 29,56
17 24,46 24,70 29,41 29,69
17,5 24,73 24,85 29,70 29,84
18 25 25 30 30